Fakultné kolo ŠVOaUK 2012/13

Fakultné kolo ŠVOaUK 2012/13

Hlavným cieľom a poslaním konferencie je porovnať úroveň kvality odbornej a vedeckej činnosti študentov; umožniť študentom prostredníctvom osobných kontaktov výmenu informácií a skúseností z vedeckej a odbornej oblasti (ale aj zo zamerania plánov výučby); zvýšiť odbornú činnosť teoretickej a praktickej prípravy vo vedeckej problematike; v neposlednom rade podnecovať a prehlbovať záujem študentov o kooperáciu a zdravú konkurenciu.

Fakultné kolo tohtoročnej ŠVOaUK sa uskutoční 18. apríla 2013 o 9.00 hod. v priestoroch budovy FMK UCM v Trnave na Skladovej ul.

Konferencie sa môžu študenti prvého a druhého stupňa štúdia zúčastniť vyplnením prihlášky a odoslaním práce vo formáte MS Word e-mailom na adresu
andrea.tomankova@ucm.sk
Zároveň je potrebné doručeniť vytlačenú kópiu v hrebeňovej väzbe na Oddelenie pre vedecko-výskumnú činnosť (Nám. J. Herdu 2, Trnava, dvere 119b) a to najneskôr do 5. apríla 2013.

Prihláška [doc, 40 KB] Šablóna [doc, 477 KB] Pokyny [pdf, 184 KB] Štatút [pdf, 146 KB]