Uzávierka prihlášok na ŠVOaUK je 5. apríla 2013

Dňa 18. apríla 2013 sa uskutoční fakultné kolo Študetskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie. Prihlášky a hotové práce je potrebné odovzdať do 5.4.2013 na Oddelenie pre vedecko-výskumnú činnosť (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. posch., č. d. 119b).