Quo Vadis 2014

 

Srdečne vás pozývame na šiesty ročník doktorandskej konferencie zameranej na interdisciplinárne využitie poznatkov masmédií a marketingu a nové trendy v ich aplikácii.

Dátum: 3.4.2014
Čas: 09.00 hod. – registrácia od 08.15 – 8:45 hod.
Miesto: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Nám. J. Herdu 2, Trnava.

Konferencia je tematicky otvorená, ale účastníci šiesteho ročníka majú možnosť diskutovať o konkrétnych otázkach so zástupcami mediálnej a marketingovej praxe. Naše pozvanie prijali

  • týždenník Trend: Marketingová stratégia printového média (časopisu) v ére digitalizácie
  • spoločnosť Sygic: Špecifiká stratégie online marketingu pri vstupe Slovenskej technologickej firmy na zahraničné trhy.
  • agentúra PRime time: Vzťah PR agentúry a mladých kreatívcov, umelcov.

 

Príspevky účastníkov budú publikované v recenzovanom vedeckom elektronickom zborníku. Žiadosť o jeho zaindexovanie bude zaslaná do akademických databáz ProQuest, EBSCO a Ulrich’s.

 

Prihlasovanie na konferenciu bolo ukončené.

Účastnícky poplatok je 25 eur/50 eur pre online sekciu.

Poplatok je potrebné zaslať na účet č.7000071900/8180 s variabilným symbolom 342014 alebo uhradiť v hotovosti pri registrácii.

* Potvrdenie o zaplatení, prosíme, zašlite na konferenčný mail qvmm.fmk@gmail.com. V účastníckom poplatku nie je zahrnutý obed, je možné si ho objednať v elektronickej prihláške – platba v hotovosti pri registrácii).

 

Váš príspevok v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, v rozsahu 10 strán vrátane ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry pošlite v textovom editore MS Word na adresu  qvmm.fmk@gmail.com (do predmetu správy uveďte „príspevok“, vaše priezvisko a zvolenú sekciu). Abstrakt v rozsahu aspoň jednej strany a kľúčové slová je potrebné zaslať v anglickom jazyku. Príspevky zašlite najneskôr 31. marca 2014.

Všetky príspevky musia byť doručené s recenzným posudkom vyhotoveným vedúcim dizertačnej práce alebo iným odborníkom v danej problematike. Bez recenzného posudku nebude príspevok prijatý. Pre odovzdanie, prosíme, využívajte priložené šablóny.

Pokyny [pdf, 377 KB] Šablóna [doc, 44 KB] Recenzný posudok [doc, 51 KB]

Kontaktná osoba

Mgr. Vladimír Ovsenák
qvmm.fmk@gmail.com

Vedecký výbor konferencie
Prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, PhD.
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
doc. PhDr. Slavomír Magál, PhD.
doc. Ing. Renata Nováková, PhD.
doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.
doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák
PhDr. Alexander Plencner, PhD
Mgr. Juliana Laluhová, PhD.
Organizačný výbor

Mgr. Petra Adamková
Mgr. Jakub Alchus
Mgr. Andrea Boldišová
Mgr. Ľubica Burianová
Mgr. Petra Grešková
Mgr. Peter Krajčovič
Mgr. Pavol Kyselica
Mgr. Ivan Lužák
Mgr. Lucia Napoká
Mgr. Vladimír Ovsenák
Mgr. Ján Pekarik
Mgr. Paula Petkáčová
Mgr. Jakub Ptačin
Mgr. Martin Slivka

Invitation, conference description, application and conference fee information, committees and formal instruction. [pdf, 441 kB]

Signing up for the conference is closed.

Please, use a review and paper template to ensure an uniform text editing.

[end_tab]