Trendy v médiách opäť predmetom vedeckých diskusií

O svoje skúsenosti sa počas konferencie Megatrendy a médiá 2013 podelili odborníci nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska, Rumunska, Bulharska či Talianska. V rámci piatich sekcií diskutovali o problémoch a výzvach týkajúcich sa médií na Slovensku i v zahraničí. „Počas konferencie vystúpilo 112 aktívnych účastníkov zo šiestich krajín Európy. Veľmi nás teší, že oproti minulým rokom stúpla i kvalita príspevkov,“ uviedla dekanka FMK Dana Petranová. Príspevky sa venovali najmä mediálnej výchove, mediálnej kultúre a umeniu či marketingu v médiách. Konferencia sa uskutočnila 26. a 27. marca 2013 na Smolenickom zámku. Medzinárodné podujatie zorganizovala Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Zaujímavou súčasťou podujatia bola panelová diskusia. Svoje názory v nej prezentovali osobnosti z mediálnej praxe. Pozvanie prijali významný český novinár a spisovateľ Karel Hvížďala, šéfredaktorka denníka Nový Čas Júlia Kováčová, šéfredaktor Hospodárskych novín Peter Vavro, generálny riaditeľ RTVS Václav Mika a predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu Miloš Mistrík.
Novinkou oproti minulým rokom a zároveň dôležitým výstupom z konferencie je tzv. Smolenická deklarácia, na ktorej sa uzniesli účastníci konferencie. Deklarácia sumarizuje závery a odporúčania smerujúce k laickej i odbornej verejnosti, ktoré vyplynuli z príspevkov a diskusií v jednotlivých sekciách.
Účastníci si v rámci konferencie pripomenuli i odkaz sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti 1150. výročia ich príchodu na Veľkú Moravu prostredníctvom posterovej sekcie. V nej boli prezentované práce študentov FMK UCM, žiakov gymnázia J. Hollého v Trnave a Základnej umeleckej školy v Trnave.