Uzávierka prihlášok na ŠVOaUK je 5. apríla 2013

Dňa 18. apríla 2013 sa uskutoční fakultné kolo Študetskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie. Prihlášky a hotové práce je potrebné odovzdať do 5.4.2013 na Oddelenie pre vedecko-výskumnú činnosť (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. posch., č. d. 119b).

Trendy v médiách opäť predmetom vedeckých diskusií

O svoje skúsenosti sa počas konferencie Megatrendy a médiá 2013 podelili odborníci nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska, Rumunska, Bulharska či Talianska. V rámci piatich sekcií diskutovali o problémoch a výzvach týkajúcich sa médií na Slovensku i v zahraničí. „Počas konferencie vystúpilo 112 aktívnych účastníkov zo šiestich krajín Európy. Veľmi nás teší, že oproti minulým rokom stúpla i kvalita príspevkov,“ uviedla dekanka FMK Dana Petranová. Príspevky sa venovali najmä mediálnej výchove, mediálnej kultúre a umeniu či marketingu v médiách. Konferencia sa uskutočnila 26. a 27. marca 2013 na Smolenickom zámku. Medzinárodné podujatie zorganizovala Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Zaujímavou súčasťou podujatia bola panelová diskusia. Svoje názory v nej prezentovali osobnosti z mediálnej praxe. Pozvanie prijali významný český novinár a spisovateľ Karel Hvížďala, šéfredaktorka denníka Nový Čas Júlia Kováčová, šéfredaktor Hospodárskych novín Peter Vavro, generálny riaditeľ RTVS Václav Mika a predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu Miloš Mistrík.
Novinkou oproti minulým rokom a zároveň dôležitým výstupom z konferencie je tzv. Smolenická deklarácia, na ktorej sa uzniesli účastníci konferencie. Deklarácia sumarizuje závery a odporúčania smerujúce k laickej i odbornej verejnosti, ktoré vyplynuli z príspevkov a diskusií v jednotlivých sekciách.
Účastníci si v rámci konferencie pripomenuli i odkaz sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti 1150. výročia ich príchodu na Veľkú Moravu prostredníctvom posterovej sekcie. V nej boli prezentované práce študentov FMK UCM, žiakov gymnázia J. Hollého v Trnave a Základnej umeleckej školy v Trnave.

Nové trendy v marketingu 2012: Dôležité je podnikať zodpovedne

Spoločenská zodpovednosť. V tomto duchu sa niesla konferencia Nové trendy marketingu 2012, ktorá sa konala v dňoch 6. a 7. novembra 2012 na zámku v Smoleniciach. V rámci 9. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM), diskutovalo a prednášalo spolu 165 účastníkov z 24 univerzít z piatich krajín. Rokovalo sa v šiestich tematicky rozdelených sekciách. Ich kľúčovými témami bola zodpovednosť v podnikaní, partnerstvá podnikateľského, verejného a neziskového sektora, inovácie a vedomostná spoločnosť, zodpovednosť v médiách, digitálny marketing a diskurzy v masmediálnych štúdiách.

Vedeckí pracovníci, ale aj podnikatelia a masmediálni či marketingoví odborníci sa zišli na Smolenickom zámku, aby diskutovali o podnikaní, marketingu a médiách z ľudského hľadiska. Ľudský rozmer zdôraznila dekanka FMK UCM Dana Petranová vo svojom úvodnom príhovore: „Tentokrát sme zvolili tému, ktorá má výraznejší jeden rozmer – ľudský.“ So zdôraznením tohto rozmeru bezprostredne súvisí aj vyhlásenie súťaže o cenu spoločenskej zodpovednosti pre vzdelávacie inštitúcie s názvom Granátt, ktorú bude udeľovať FMK UCM.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda do konferencie zapojila aj Trnavskú univerzitu. Vôbec po prvý raz sa na konferencii v Smoleniciach zúčastnil aj zástupca druhej univerzity pôsobiacej v Trnave, rektor Trnavskej univerzity Marek Šmid.

Rektor UCM Jozef Matúš na úvod konferencie predniesol príspevok, ktorého nosnou témou bolo spoločensky zodpovedné podnikanie. K slovu sa však dostali aj odborníci z praxe. Juraj Sasko z marketingovej agentúry Visibility, s.r.o. predstavil spoločensky zodpovedné fungovanie svojej spoločnosti, Renáta Mihályová z bratislavskej súkromnej nemocnice s poliklinikou Medissimo informovala, ako to je so spoločenskou zodpovednosťou v súkromnom zdravotníctve. Tému zeleného podnikania načrtol Rastislav Amrich z košického eco-friendly hotela Dália. „Stopercentná ekologickosť je ideálom, ale stopercentne sa o to snažíme,“ uviedol Amrich na margo fungovania jedného z prvých „zelených“ hotelov na Slovensku. Tému partnerstiev podnikateľského a verejného sektora predostrel na záver úvodného programu konferencie Martin Horváth z FMK UCM v Trnave.

Pozornosť účastníkov pútala najmä panelová diskusia, ktorej sa zúčastnili odborníci z rôznych oblastí. K moderátorovi diskusie Rudolfovi Rybanskému si sadol podnikateľ a bývalý prezident futbalového klubu Spartak Trnava Jozef Bachratý, podnikateľ so zahraničnými skúsenosťami Jozef Dolník, generálny riaditeľ spoločnosti AZC, a.s. Ľuboš Lopatka, prezidentka Rady pre reklamu Zuzana Mistríková a zakladateľ webhostingovej spoločnosti Websupport, s.r.o Michal Truban. Svoje dlhoročné skúsenosti v podnikaní s výrobou liehovín, nealkoholických nápojov a finančného poradenstva definoval Lopatka krátko a výstižne: „Keď sa nastaví rovnováha medzi dravosťou a rozvahou, vtedy to funguje.“ Spoločenskú zodpovednosť v podnikaní zhodnotila aj Zuzana Mistríková. „Zodpovedné podnikanie v tomto štáte je nesmierne dôležité. Je dôležité, aby tu boli hrdinské činy,“ zhodnotila Mistríková, podľa ktorej by cieľom podnikania malo byť v prvom rade tvorenie hodnôt. O tom, aké jednoduché a finančne nenáročné je tvoriť marketing presviedčal Michal Truban: „Nové trendy v marketingu sú lacnejšie a oveľa lepšie sa nimi presadzuje.“ Podľa Trubana je hlavné byť kreatívny. „Nie je to len o kampani, je to aj o tom, aký komunikačný kanál zvolíte,“ dodal odborník na webhosting.

Účastníci dnes už tradičnej smolenickej konferencie si počas dvoch dní vymieňali názory a poznatky súvisiace s témou nových trendov v marketingu a spoločenskej zodpovednosti. Všetci sa jednoznačne zhodujú na tom, že spoločenská zodpovednosť je nevyhnutná v každej oblasti.