Nové trendy v marketingu 2012: Dôležité je podnikať zodpovedne

Spoločenská zodpovednosť. V tomto duchu sa niesla konferencia Nové trendy marketingu 2012, ktorá sa konala v dňoch 6. a 7. novembra 2012 na zámku v Smoleniciach. V rámci 9. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM), diskutovalo a prednášalo spolu 165 účastníkov z 24 univerzít z piatich krajín. Rokovalo sa v šiestich tematicky rozdelených sekciách. Ich kľúčovými témami bola zodpovednosť v podnikaní, partnerstvá podnikateľského, verejného a neziskového sektora, inovácie a vedomostná spoločnosť, zodpovednosť v médiách, digitálny marketing a diskurzy v masmediálnych štúdiách.

Vedeckí pracovníci, ale aj podnikatelia a masmediálni či marketingoví odborníci sa zišli na Smolenickom zámku, aby diskutovali o podnikaní, marketingu a médiách z ľudského hľadiska. Ľudský rozmer zdôraznila dekanka FMK UCM Dana Petranová vo svojom úvodnom príhovore: „Tentokrát sme zvolili tému, ktorá má výraznejší jeden rozmer – ľudský.“ So zdôraznením tohto rozmeru bezprostredne súvisí aj vyhlásenie súťaže o cenu spoločenskej zodpovednosti pre vzdelávacie inštitúcie s názvom Granátt, ktorú bude udeľovať FMK UCM.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda do konferencie zapojila aj Trnavskú univerzitu. Vôbec po prvý raz sa na konferencii v Smoleniciach zúčastnil aj zástupca druhej univerzity pôsobiacej v Trnave, rektor Trnavskej univerzity Marek Šmid.

Rektor UCM Jozef Matúš na úvod konferencie predniesol príspevok, ktorého nosnou témou bolo spoločensky zodpovedné podnikanie. K slovu sa však dostali aj odborníci z praxe. Juraj Sasko z marketingovej agentúry Visibility, s.r.o. predstavil spoločensky zodpovedné fungovanie svojej spoločnosti, Renáta Mihályová z bratislavskej súkromnej nemocnice s poliklinikou Medissimo informovala, ako to je so spoločenskou zodpovednosťou v súkromnom zdravotníctve. Tému zeleného podnikania načrtol Rastislav Amrich z košického eco-friendly hotela Dália. „Stopercentná ekologickosť je ideálom, ale stopercentne sa o to snažíme,“ uviedol Amrich na margo fungovania jedného z prvých „zelených“ hotelov na Slovensku. Tému partnerstiev podnikateľského a verejného sektora predostrel na záver úvodného programu konferencie Martin Horváth z FMK UCM v Trnave.

Pozornosť účastníkov pútala najmä panelová diskusia, ktorej sa zúčastnili odborníci z rôznych oblastí. K moderátorovi diskusie Rudolfovi Rybanskému si sadol podnikateľ a bývalý prezident futbalového klubu Spartak Trnava Jozef Bachratý, podnikateľ so zahraničnými skúsenosťami Jozef Dolník, generálny riaditeľ spoločnosti AZC, a.s. Ľuboš Lopatka, prezidentka Rady pre reklamu Zuzana Mistríková a zakladateľ webhostingovej spoločnosti Websupport, s.r.o Michal Truban. Svoje dlhoročné skúsenosti v podnikaní s výrobou liehovín, nealkoholických nápojov a finančného poradenstva definoval Lopatka krátko a výstižne: „Keď sa nastaví rovnováha medzi dravosťou a rozvahou, vtedy to funguje.“ Spoločenskú zodpovednosť v podnikaní zhodnotila aj Zuzana Mistríková. „Zodpovedné podnikanie v tomto štáte je nesmierne dôležité. Je dôležité, aby tu boli hrdinské činy,“ zhodnotila Mistríková, podľa ktorej by cieľom podnikania malo byť v prvom rade tvorenie hodnôt. O tom, aké jednoduché a finančne nenáročné je tvoriť marketing presviedčal Michal Truban: „Nové trendy v marketingu sú lacnejšie a oveľa lepšie sa nimi presadzuje.“ Podľa Trubana je hlavné byť kreatívny. „Nie je to len o kampani, je to aj o tom, aký komunikačný kanál zvolíte,“ dodal odborník na webhosting.

Účastníci dnes už tradičnej smolenickej konferencie si počas dvoch dní vymieňali názory a poznatky súvisiace s témou nových trendov v marketingu a spoločenskej zodpovednosti. Všetci sa jednoznačne zhodujú na tom, že spoločenská zodpovednosť je nevyhnutná v každej oblasti.